Żaneta Kozicka-Borysowska
 

     Żaneta Kozicka–Borysowska, ur. 1974, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwentka filologii słowiańskiej i polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, stypendystka i stażystka Instytutu Języka Rosyjskiego im. A. S. Puszkina w Moskwie. Autorka kilkudziesięciu artykułów, które zostały opublikowane w Polsce, Hiszpanii, Niemczech, Czechach, Rosji, Bułgarii, na Litwie i Białorusi. Jest autorką książki pt: Akt mowy przeproszenia. Studium pragmalingwistyczne, będącą pierwszą w Polsce monografią ukazującą mechanizm funkcjonowania aktu mowy przeproszenia w ujęciu konfrontatywnym polsko-rosyjskim.

     Uczestniczka kilkudziesięciu konferencji krajowych i zagranicznych. Od 2002 współredaktorka cyklicznej monografii Świat Słowian w języku i kulturze, wydawanej przez Uniwersytet Szczeciński. Od 2000 roku członkini Koła Naukowego Slawistów działającego przy Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Szczecińskiego, od 2002 r. Krakowskiego Towarzystwa Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej TERTIUM, a od 2008 r. Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Jest związana z Zakładem Języków Słowiańskich Uniwersytetu Szczecińskiego. Współorganizuje konferencje i seminaria lingwistyczne. Weszła w skład komitetów organizacyjnych wielu przedsięwzięć naukowych, m.in. corocznej Międzynarodowej Konferencji Młodych Slawistów Świat Słowian w języku i kulturze, corocznych Międzynarodowych Warsztatów Lingwistycznych, Międzynarodowego Seminarium Lingwistycznego pt.: Językowe komunikowanie się w Nowej Europie. Polskie, rosyjskie, ukraińskie, niemieckie i angielskie stereotypy językowe, Szczecin–Pobierowo 2005, Międzynarodowej Konferencji Dialog interkulturowy w Nowej Europie. Historia. Literatura. Język, Pobierowo 2002 itd.

     Od 2000 roku pracuje w niepublicznej placówce oświatowej Szkole Języków Obcych Cogito w Szczecinie na stanowisku dyrektora ds. naukowych, gdzie oprócz kierowania placówką zajmuje się nauczaniem obcokrajowców języka polskiego i przygotowuje ich do egzaminów państwowych. Współpracuje także z Akademią Bydgoską im. Kazimierza Wielkiego w zakresie opieki nad praktyką pedagogiczną studentów kierunków filologicznych. Aktywność i dorobek naukowy Żanety Kozickiej-Borysowskiej został doceniony przez Zarząd Szczecińskiego Towarzystwa Naukowego, który uchwałą z dnia 18 października 2007 roku przyznał językoznawczyni medal za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie językoznawstwa słowiańskiego, a szczególnie komunikacji językowo-kulturowej, pt: AMICUS SCIENTIAE ET VERITATIS.

     Zainteresowania badawcze Żanety Kozickiej-Borysowskiej koncentrują się wokół zagadnień współczesnego językoznawstwa słowiańskiego w aspekcie konfrontacji językowej polsko-rosyjskiej. Szczególne miejsce w jej badaniach zajmuje semantyka lingwistyczna i pragmalingwistyka, przede wszystkim teoria aktów mowy, grzeczność językowa, komunikacja międzykulturowa.

Prywatnie szczęśliwa żona i mama.

 
© 2014 Żaneta Kozicka